Business Coaching Oulu
ja Pohjois-Suomi

Coaching auttaa saavuttamaan tavoitteesi työelämässä

  • Business coaching  auttaa yrityksiä ja työntekijöitä tarkastelemaan ja haastamaan omia toimintamallejaan ja parantamaan niitä.
  • Coaching-prosessi on tehokas apu esimerkiksi työpaikan ilmapiirin parantamiseen, johtamistaitojen kehittämiseen tai uuden työnkuvan omaksumiseen.
  • Business coachingia lähitapaamisina Oulussa ja Pohjois-Suomessa ja etäyhteydellä kaikkialla Suomessa.

Business Coachingista apua työelämän haasteisiin


Business coaching –prosessi voi auttaa työntekijöitä, esimiehiä ja kokonaisia yrityksiä selkeyttämään ajatteluaan ja toimintamallejaan ja tarkastelemaan niitä uusilla tavoilla. Näin voidaan sekä yksilö- että organisaatiotasolla tunnistaa tehottomia ajattelutapoja ja etsiä keinoja korjata niitä.

Business coachina pystyn tukemaan yrityksiä tai sen edustajia hyvin monenlaisten eri haasteiden kanssa. Business coaching voi auttaa esimerkiksi seuraavissa yleisissä ongelmissa:

  • Työpaikan ilmapiiri koetaan huonoksi, ja yritys tarvitsee apua löytääkseen negatiivisuuden syitä ja tapoja niiden korjaamiseksi.
  • Yksittäisen työntekijän tai kokonaisen tiimin työtehon parantamiseksi tarvitaan uusia keinoja.
  • Yritys kaipaa apua esimiesten johtamistaitojen kehityskohtien tunnistamiseen ja esimiestyön tason korottamiseen.
  • Yrityksessä on yksilö- tai organisaatiolla tapahtunut tai tapahtumassa merkittävä muutos, ja muutoksen omaksumiseen halutaan apua.

Kaipaatko Business coachin apua johonkin työelämän
haasteeseen itsellesi, työntekijällesi tai yrityksellesi?

Kerro minulle tilanteestasi, niin jutellaan miten voisin auttaa.

Miten Business Coaching toimii?


Business coaching pohjautuu vuorovaikutukseen valmentajan eli coachin ja valmennettavan eli coachattavan välillä. Prosessissa valmennettava oppii tarkastelemaan omaa ajatteluaan uusista näkökulmista, ja coach toimii keskustelun ohjaajana, joka ohjaa keskustelua esimerkiksi haastavilla kysymyksillä.

Merkittävä osa ihmisten ajattelumalleista ja uskomuksista on piileviä, eivätkä ihmiset usein edes tiedosta niitä itse. Nämä ajattelutavat voivat kuitenkin merkittävästi haitata toimintaa niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin. Siksi ne on tärkeää tunnistaa, jotta niihin on mahdollista puuttua.

Business coaching auttaa valmennettavaa huomaamaan nämä ajattelumallit ja tutkimaan syitä niiden takana.Kun syyt esimerkiksi työmotivaatiota tai ajanhallintaa häiritsevien ajatusten taustalla on löydetty, ongelmat on paljon helpompi korjata.

Anne-Mari Kansanoja – Osaava Business Coach

Olen koulutettu LCAF Certified Coach®, jolla on osaamista sekä business coachingista että life coachingista. Noudatan toiminnassani aina alan ja Suomen Coaching –yhdistyksen eettisiä ohjeita.

Business coachina osaan auttaa niin yksilöitä kuin organisaatioitakin. Voin esimerkiksi auttaa yksittäistä työntekijää tunnistamaan työskentelyään rajoittavat ajatusmallit ja parantamaan työtehoaan tai tukea kokonaista tiimiä yhteistyötaitojen kehittämisessä.

Ota Business coaching avuksi itsellesi tai yrityksellesi

Kaipaatko itse apua työelämän haasteisiin tai haluaisitko koko yrityksesi hyötyvän business coachingista? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella, niin jutellaan miten voisin auttaa.

Yhteydenottolomake